Įmonių veiklos peržvalgos

Vadovaudamiesi visuotinai pripažintomis metodikomis atliekame įmonės veiklos peržvalgas:

* Įvertinamos esamos ir galimos įmonės rizikos.
* Nustatoma įmonės vertė.
* Pasiruošiama bendravimui su trečiosiomis šalimis.
* Apskaitos ir susijusių su apskaita darbuotojų veiklos efektyvumo didinimas